Search

VLeading in corporate issues and off-the-shelf companies since 1954

سفارش شرکتهای سهامی آماده, AB Grundstenen

اطلاعات مربوطه به شرکت مورد نظرتان در فرم مخصوص که در صفحهٔ اینترنتی ما www.standardbolag.se پیدا میکنید و به عنوان ”Order Online Swe/Eng” ذکر شده پر کنید. این فرم به صورت الکترونیکی به ما فرستاده میشود و به زبان انگلیسی هم موجود است. ما پس از تحویل گرفتن اطلاعات لازم، سایر اسناد مورد احتیاج را برای شما از طریقه الکترونیکی، پست یا فکس ارسال میکنیم. شما اسناد را امضا کرده و به یک بانک سوئدی مراجعه میکنید. در بانک یک حساب بانکی برای شرکتتان باز میکنید و گواهی پرداخت سرمایه را همراه با سایر اسناد دیگر به دست ما میرسانید. ما پس از دریافت آنها، سند وکالت شرکت از ما به شما را صادر کرده و برایتان میفرستیم. با این نامهٔ وکالت شما قادر هستید تمام امورات شرکتتان را به راحتی تا زمانی که شرکت هنوز ثبت نشده انجام دهید. همچنین تمامی مسئولیت ثبت شرکت بر عهده ماست و ما به محض اینکه واگذاری شرکت در ادارهٔ ثبت آماده شود گواهی ثبت را در اختیار شما خواهیم گذشت.

Prices

برای دریافت اطلاعات در مورد قیمت شرکت مورد نظرتان و دیگر خدمات ما با دفتر ما در گوتنبرگ، استکهلم، مالمو یا دفتر مرکزی ما در شهر فالون تماس بگیرید.

Follow us in social media


FALUN

Phone +46 23 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Phone +46 8 23 41 15
Mobile +46 70 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Phone +46 31 17 12 25
Mobile +46 72 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Phone +46 40 720 20
Mobile +46 72 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB has a leading position in corporate issues and off-the-shelf companies.

Svenska Standardbolag is the market leader in company cases in Sweden since 1954 and has assisted Swedish enterprises in more than 400 000 company cases.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)Press contactPublisher